Registrační formulář

Načítání...

Pozice

Vyberte pozici nebo pozice, o které máte zájem. Pokud vámi žádaná pozice není v nabídce, vyberte možnost "jiná" a do vedlejšího pole vepište název pozice, o kterou máte zájem.
Vyplňte název pozice zde, pokud není vámi žádaná pozice uvedena ve výběru výše.
Vyberte oddělení, ve kterém máte zájem pracovat.

Osobní údaje

Vyplňte akademický titul, např. Bc., Ing. či Mgr. Pokud nemáte, pole nevyplňujte. Neuvádějte pan, slečna, nemám atd.
Vyplňte své křestní jméno včetně háčků a čárek.
Vyplňte své příjmení včetně háčků a čárek.
Vyberte jednu možnost dle svého pohlaví.
Vyplňte své datum narození ve formátu "dd.mm.rrrr", např. 12.12.1972. Datum můžete i přímo vepsat, není nutné použít okýnko s kalendářem.
Vyplňte svoji státní příslušnost.

Trvalé bydliště

Vyplňte ulici trvalého bydliště. Pokud se vaše adresa nenachází na žádné ulici, vyplňte místo ulice jméno obce.
Vyplňte číslo popisné trvalého bydliště.
Vyplňte obec (město) trvalého bydliště.
Vyplňte PSČ trvalého bydliště.
Vyplňte stát trvalého bydliště.

Kontakt

Vyplňte telefonní číslo, na kterém vás můžeme kontaktovat. Nepište mezi čísla žádné mezery, pomlčky ani jiné znaky. Číslo může začínat mezinárodní předvolbou.
Vyplňte váš celý e-mail, např. jiri.novak@seznam.cz.

Kontaktní adresa (nepovinné)

Pokud se vaše kontaktní adresa liší od adresy trvalého bydliště, uveďte ulici kontaktní adresy. Pokud se vaše adresa nenachází na žádné ulici, nevyplňujte zde nic.
Pokud se vaše kontaktní adresa liší od adresy trvalého bydliště, uveďte číslo popisné kontaktní adresy.
Pokud se vaše kontaktní adresa liší od adresy trvalého bydliště, uveďte obec (město) kontaktní adresy.
Pokud se vaše kontaktní adresa liší od adresy trvalého bydliště, uveďte PSČ kontaktní adresy.

Vzdělání, dovednosti

Vyberte nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání.
Vyberte zaměření svého vzdělání.
Vyplňte název školy a oboru, který jste studoval(a) např. "Střední průmyslová škola Karviná, strojař". Pokud jste dokončil(a) více škol či oborů, vyberte to, co má největší význam pro pozici, o kterou se ucházíte.
Vyplňte datum ukončení posledního studia. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.

Studium

Zatrhněte, pokud stále studujete.
Vyplňte název školy a oboru, který právě studujete např. "VŠE Praha, management". Pokud studujete více škol či oborů, vyberte to, co má největší význam pro pozici, o kterou se ucházíte.
Vyplňte datum plánovaného ukončení vašeho aktuálního studia. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.

Počítače

Vyberte úroveň svých dovedností v této oblasti.
Vyberte úroveň svých dovedností v této oblasti.
Vyberte úroveň svých dovedností v této oblasti.
Pokud ovládáte nějaký další užitečný program, vyplňte jej zde. Např. AutoCAD, programování PLC, CNC...

Jazyky

Vyberte úroveň své angličtiny.
Pokud ovládáte nějaký další jazyk, vyplňte jej zde.
Vyberte úroveň svých dovedností v tomto jazyce.
Pokud ovládáte nějaký další jazyk, vyplňte jej zde.
Vyberte úroveň svých dovedností v tomto jazyce.
Pokud ovládáte nějaký další jazyk, vyplňte jej zde.
Vyberte úroveň svých dovedností v tomto jazyce.

Dosavadní praxe

Zatrhněte, pokud nemáte žádné pracovní zkušenosti, tedy pokud stále studujete, nebo jste studium právě dokončil(a).
Zadejte datum, kdy jste nastoupil(a) do této práce. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zadejte datum, kdy jste skončil(a) v této práci. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zatrhněte, pokud je toto vaše aktuální zaměstnání.
Vyplňte celý název společnosti, kde jste práci vykonával(a).
Vyplňte, o jakou pozici se konkrétně jednalo.
Vyplňte popis činnosti, kterou jste v této práci vykonával(a), např. "prodejce nábytku", "práce s klienty", "návrh reklamních kampaní".
Zadejte datum, kdy jste nastoupil(a) do této práce. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zadejte datum, kdy jste skončil(a) v této práci. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zatrhněte, pokud je toto vaše aktuální zaměstnání.
Vyplňte celý název společnosti, kde jste práci vykonával(a).
Vyplňte, o jakou pozici se konkrétně jednalo.
Vyplňte popis činnosti, kterou jste v této práci vykonával(a), např. "prodejce nábytku", "práce s klienty", "návrh reklamních kampaní".

Průkazy, certifikace

Zatrhněte, pokud máte platné řidičské oprávnění kategorie B, tedy pro řízení osobních vozů apod.
Vyplňte ostatní kategorie (písmena A, C, D nebo T) vozidel z vašeho řidičského oprávnění.
Zatrhněte, pokud máte platný průkaz pro ovládání vysokozdvižného vozíku.
Vyplňte typ vysokozdvižného vozíku, na který máte průkaz.
Vyplňte, do kdy je průkaz platný. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zatrhněte, pokud je průkaz platný pouze u stávajícího zaměstnavatele.
Zatrhněte, pokud jste certifikovanou osobou dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Vyplňte, podle kterého paragrafu vyhlášky č. 50/1978 Sb. jste certifikován(a).
Vyplňte, do kdy je průkaz platný. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zatrhněte, pokud je průkaz platný pouze u stávajícího zaměstnavatele.
Zatrhněte, pokud máte platný průkaz pro ovládání jeřábu.
Vyplňte, do kdy je průkaz platný. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zatrhněte, pokud je průkaz platný pouze u stávajícího zaměstnavatele.
Zatrhněte, pokud máte platný vazačský průkaz.
Vyplňte, do kdy je průkaz platný. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zatrhněte, pokud je průkaz platný pouze u stávajícího zaměstnavatele.
Zatrhněte, pokud máte platný svářečský průkaz.
Vyplňte, do kdy je průkaz platný. Stačí vyplnit rok, ale můžete zadat i měsíc a den.
Zatrhněte, pokud je průkaz platný pouze u stávajícího zaměstnavatele.
Uveďte dovednosti, které by vám mohly pomoct na pozici, o kterou se ucházíte. Ovládané jazyky, počítačové programy, získané certifikace a řidičská oprávnění vyplňujte zvlášť v jiné části formuláře.

Reference

Pokud máte dobrou referenci od předchozího zaměstnavatele či společníka, vyplňte zde název příslušené společnosti či organizace.
Pokud máte dobrou referenci od předchozího zaměstnavatele či společníka, vyplňte zde, na jaké pozici jste tam pracoval(a).
Pokud máte dobrou referenci od předchozího zaměstnavatele či společníka, vyplňte zde e-mailový nebo telefonický kontakt na něj.
Pokud máte dobrou referenci od předchozího zaměstnavatele či společníka, vyplňte zde, v jakém vztahu k daném společnosti nebo organizaci jste byl(a), např. "zaměstnanec", nebo "spoluvlastník".
Vložte soubor obsahující příslušný dokument. Nahrávejte pokud možno soubory formátů PDF (Adobe) nebo DOC/DOCX (Microsoft Word), jsou však povoleny i ostatní běžné formáty dokumentů.

Životopis

Vložte soubor obsahující příslušný dokument. Nahrávejte pokud možno soubory formátů PDF (Adobe) nebo DOC/DOCX (Microsoft Word), jsou však povoleny i ostatní běžné formáty dokumentů.
Vložte soubor obsahující příslušný dokument. Nahrávejte pokud možno soubory formátů PDF (Adobe) nebo DOC/DOCX (Microsoft Word), jsou však povoleny i ostatní běžné formáty dokumentů.
Vložte soubor obsahující příslušný dokument. Nahrávejte pokud možno soubory formátů PDF (Adobe) nebo DOC/DOCX (Microsoft Word), jsou však povoleny i ostatní běžné formáty dokumentů.

Požadavky

Vyplňte reálný hrubý měsíční plat, za který jste ochoten/ochotna pracovat. Pokud nevyplňujete částku v korunách, uveďte i měnu.
Uveďte, za jak dlouho přibližně můžete nejdříve nastoupit do zaměstnání u nás.
Pokud znáte přesnější datum možného nástupu, než jste uvedl(a) výše, uveďte jej zde. Stačí vyplnit rok a měsíc, ale můžete zadat i den.

Ostatní

Vyberte, jak jste se o naší společnosti a nabídce práce dozvěděli.
Zde můžete napsat další informace, které jinde ve formuláři nešlo vyplnit.
Informaci si pozorně přečtěte, a pokud souhlasíte, pole zatrhněte. Pokud pole nezatrhnete, nebudete moci formulář odeslat.